Liczba odwiedzin strony: 26392 Osób na stronie: 2
 

Chyła Magdalena, notariusz. Kancelaria

 
 
Chyła Magdalena, notariusz. Kancelaria
 
św. Katarzyny 4
87-100 Toruń
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 178 poz. 1839 - Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm....
Monitor Polski 1997 Nr 36 poz. 346 - Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach ro
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.) Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje: § 1.  Przepisy...